Kære Patienter

Januar 2020 overdrages Lægeklinikken Bredgade 13
til Praktiserende læge Helle Nygaard

Lægerne Kaj Bernth og Henrik Wøhlk ophører i forbindelse hermed med at arbejde i klinikken.

Sygeplejersker, jordemoder og sekretærer samt de to ansatte læger (Jandark Butres og Janos Kislar) vil fortsat arbejde i klinikken.

Trine Sanderhoff er ansat som daglig leder. Hun er erfaren konsultationssygeplejerske og praksismanager.

Trine vil også deltage i patientbehandlingen.

I forbindelse med overdragelsen skifter klinikken navn til Lægehuset Brønderslev.

Praktiserende læge Helle Nygaard driver i forvejen Lægehuset Klokkerholm. Hendes daglige virke i Lægehuset Brønderslev vil primært rette sig mod de ældste patienter. Desuden vil Helle Nygaard fungere som lægefaglig leder.

Allerede i januar starter Martin
Bach Jensen som ansat speciallæge i Almen Medicin. I løbet af de kommende måneder vil lægestaben løbende blive suppleret.

Ligeledes vil der i løbet af de første måneder af 2020 ske tiltag, der skal styrke kommunikationen med klinikken. Deriblandt mulighed for online bestilling af planlagte tider samt mulighed for akutte konsultationer fra morgenstunden.